Fyller snart 1000!

Alla som lever på nordboendes breddgrader har nästan ständigt ett livslångt dygnsbehov av väderoberoende klimatskal (bostäder mm). Kommunala planmonopol med korporativistiska infrasystem medför spontant att redundansen inom säkerhetssystemen försvinner mer och mer eller t.o.m att en bristsituation uppstår.

För politiker, ekonomer (de flesta) och för journalister m.fl. (de flesta) så är det ”kartan” som gäller istället för ”verkligheten” (fysiska, mentala, upplevelsebara osv…). Med ”kartan” menas då ”infrasystemen” (de sociotekniska och infrastrukturella systemen). Den ”karta” som gäller är alltså den s.k. infrastrukturen, den territoriella jurisdiktionen inkl. våldsmonopolet och beskattnings mandatet.

Det som den nuvarande kartan ställer till med är arbetslöshet, bostadsbrist osv… osv… beroende på att den nuvarande kartan i utomordentlig grad och mer och mer begränsar en myllrande mångfald av kreativa och innovativa möjlighetsutrymmmen (fysiska, mentala, upplevelsebara osv…). Tänk själv… kommunalt planmonopol vs boendeutrymme… (22 personer per kvkm)

Myllrande mångfald av personliga och sociala upplevelseverksamheter vs arbetstillfällen…

Tänk om all mark ägde sig själv via DAO och blockkedjan… och all mark därmed var för sig var inmutade villkorade allmänningar… inom var sina DAO med var sina användningsvillkor inom subsidiaritetsprincipen mm.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige

https://sv.wikipedia.org/wiki/Subsidiaritet

Jag ser pengar som en huvudbok. Det är allt det är och det är hur det började. Det är hur vi hålla reda på vem som tillhandahåller värdet till andra människor, som är skyldig oss något och vem vi är skyldiga något till. Den blockchain är den bästa boken någonsin uppfunnits, så det är den bästa formen av pengar som någonsin uppfunnits.

Det är sant… pengar är en ”illusion”, men så är det inte med ett tillräckligt redundant huvudbokskoncept (”blockkedjan”). Om jag vill interagera med andra på ett sätt som belönar mig för mina ansträngningar och erkänner andras ansträngningar, verkar huvudbok systemet är det bästa sättet att göra det korrekt. Pengar är hur vi spårar mänskliga värden. Om ett bättre system fanns, skulle jag gärna använda det. Tyvärr, pengar och ekonomi i allmänhet bygger på ett koncept av knapphet.

När den petrokemiska och tyranni matas befolknings boom nivåer tillbaka ut till hållbara nivåer, permakultur, när de utförs i stor skala på samma sätt Amazonas regnskog bildades kommer till stor del eliminera behovet av företag som framställer livsmedel

DIY (do it yourself), öppen källkod, kommer svärm utvecklat och byggt grön teknik tillåter människor att göra sin egen teknik och makt lokalt, på ett mer hållbart sätt, vilket eliminerar behovet av massor av företag.

Den nuvarande fascistiska kontrollstrukturen, behöver dels lidande och dels välfärd… som dess drivkraft. ”Vill DU inte leva så eller…? Bättre att få jobb och köpa massor av saker eftersom det finns bara tre sorters frihet… död, skuldslaveri eller välfärd…! Välj nu! ”När en kontrollerande klass vill kontrollera stora mängder av människor, måste de dela upp dem. De pumpar då upp rasmotsättningar, skapar pengar, trattar upp alla vinster direkt till toppen, och i princip skapa en situation där familj, stam, och samarbetssamhällsmodellerna bryts. Detta sätter människor mot varandra utan sparkonto av kärlek. Du kan inte ersätta ett sparkonto fylld med kärlek med en 401k som bygger på underprissättning inteckningar och endast betalas i blod som backas upp av fiat valutor.

https://steemit.com/opensource/@apocaloptimisto/open-source-humanity-in-a-free-world


Hej!

Jag fyller snart 1000!

Alltså… om ca 4 månader så har jag – och min levande kropp – befunnit mig på planeten Tellus (jorden) i mer än 1000 månader. Under tiden som jag har befunnit mig här på jorden, så har alltså månen snurrat mer än 1000 (> 1025) varv runt jorden…

Enligt http://sv.wikipedia.org/wiki/Synodisk_omloppstid så tar det nämligen ca 29,5 dagar mellan varje fullmåne – så det blir inte riktigt detsamma som antalet månader enligt en vanlig svensk almanacka.

mvh Uno

Till exempel, ”Så fort det finns ett verkligt hot mot deras affärsmodell, [etablerade finansinstitut] kommer att kunna köpa sin konkurrent eller genomföra ett egenutvecklat system,” säger Colangelo. ”Alla de stora aktörerna kan träffas och säga, är detta den blockchain vi överens om, det är en privat blockchain, det kontrolleras av oss, och folk måste betala en avgift för att använda det, och avgiften går till oss, inte någon gruvarbetare [ett företag som driver datorer som håller Bitcoin nätverket igång]. ”Så regelbördan” har potential att motverka innovation och nya marknader, ”författarna författar.

http://www.forbes.com/sites/laurashin/2016/01/22/bitcoin-white-paper-by-consumers-research-explores-blockchain-opportunities-and-obstacles/#1e6ebc2bba29

Det finns några uppenbara saker som måste hända: Skalbarhet är den stora. Nu har vi ett system där alla noder i nätverket måste behandla allt parallellt och de måste lagra hela blockchain. Bra, just nu. Det fungerar och gör allt det tänkt. Men om många många människor börjar använda det, det kommer att växa i storlek och mängden beräkningar kommer att bli för mycket. Ethereum 2,0 har skalbar arkitektur, så eventuellt behöver varje nod inte lagra allt – eller beräkna allt – för att sprida ut data samtidigt som den är säker.

Developing Ether w/Christian Lundquist of Consensys

De ”vita kränkta” män som röstar… och som då röstar på SD, har troligtvis precis samma problem som de unga män som åker till Syrien för att slåss för ISIL – och… troligen på låtsas? – Donald J Trump. Det är gissningsvis… de ”tvingande” sociala regelverkens reducerade komplexitet – som de vill försöka återerövra. Det är den fortlöpande oreducerbara komplexiteten – som egentligen alltid funnits – men i dåtidens förpuppade form – som gör dem irriterade och … den myllrande mångfalden är förvirrande… över att alla fångarna, nördarna och fjärilarna är på väg att släppas loss… och ut i full frihet… anden låter sig inte mutas in i flaskan… igen…

http://unenumerated.blogspot.de/2006/02/irreducible-complexity-of-society.html

en värld där alla tänkbara former av värde är fri att röra sig, konvertera, transact och att förnyas i, precis som information fritt röra sig på dagens Internet.

Våra jordbrukare inte äger sin lapp av havet; de äger endast rätt att växa skaldjur och alger där, vilket innebär att vem som helst kan båt, fiska eller bada på sina gårdar. Jag äger processen för jordbruket men inte egenskapen, och detta håller min gård som delade gemensamma utrymme. Vi bygger också på hävstänger för gemenskapskontroll. Leasing är upp till vart femte år så att om jag jordbruk ohållbart, mina rättigheter kan återkallas.

——————————————————————-Finner man det demokratiska självägandets samhälle förfärligt står alltid möjligheten till buds att inom det bilda en sammanslutning där alla kamrater frivilligt arbetar för varandra och delar lika på allt, och där kollektivet bestämmer vilka behov de enskilda ska fylla och kommenderar i enlighet.

Ingen majoritet ska väl kunna hindra sådan självuppoffrande strävan.

http://www.dn.se/ledare/kolumner/lena-andersson-votering-begard-verkstall/

Så vad är API och hur gick det förändra världen? API själv är lika gammal som programmeringsspråk. Men vi kom att förstå dess verkliga betydelse endast nyligen: förmågan att paketera tjänster till byggstenar och kombinera dem för att skapa nya tjänster. Amazon är en berömd pionjär inom detta som framgångsrikt fortsatte med att skapa ett imperium som drivs av API: er.Nyckelbegreppet av API är mycket enkel; Allt det gör är att bryta upp dina tjänster och göra dem separat tillgängliga för andra genom programmering.

http://www.eshioji.co.uk/2016/06/yes-blockchain-is-going-to-change-world.html

Tapscott sagt, det finns fyra viktiga skäl företag existerar i första hand, alla relaterade till transaktionskostnader – och alla utsatta för blockchains:

  1. Kostnad för sökning : identifiera rätt personal i en öppen ekonomi är oöverkomligt dyr, men med blockchains kommer anstiftare veta det exakta värdet av varje resurs tillgänglig, sade han;
  2. Kostnad för samordning : en av de svåraste uppgifterna fylls av dagens företag anordnar arbetare i grupper, som blockchain drivna ”smarta kontrakt” kommer att bidra till att underlätta,
  3. Kostnad för upphandlande , som blockchains kommer att etablera tydliga, standarder branschgemensamma;
  4. Kostnader för förtroende , som för närvarande är byggd som anställda tjänar ett företag i månader eller år, kommer en faktor blockchains kunna kringgå genom att helt enkelt ge en användares arbetshistoria.

”Blockchains se till att alla agerar med integritet,” Tapscott berättade Gartnerpubliken. ”Du kan inte fuska. Du kan inte slita någon off. ”

Den tekniska [möjligheten som utnyttjades] i DAO koden var en funktion att ge belöningar i eter när någon skapade ett delat förslag [… men som då istället] skapade en slinga där ett barn- DAO som ständigt belönades genom upprepning… Detta förhindrade koden någonsin nå den punkt där det kunde uppdatera balansen. I efterhand, skulle detta ha förhindrats genom att strukturera kontraktet att uppdatera först och sedan utfärda belöning, sade Antonopoulos.

The technical oversight exploited in the DAO code was a function to issue rewards in ether when someone created a split proposal which created a loop whereby the child DAO was continually rewarded by repeated calls. This prevented the code ever reaching the point where it could update the balance. In hindsight, this could have been prevented by structuring the contract to update first and then issue the reward, said Antonopoulos.

http://www.ibtimes.co.uk/legal-experts-examine-dao-attack-ethereum-fork-1566318

Systems/organisms which can’t adapt/evolve die, thats a fact of life.

Självklart tror jag på kretslopp (cradle to cradle) och ekonomisk tillväxt inom samhällen med huvudsakligen tjänsteutbyten inom upplevelseverksamheter osv… men naturligtvis ine utan att de rådande ekonomiska, politiska, infrastrukturella och sociotekniska systemen… steg för steg förändras radikalt… i riktning mot att hyra och leasa användbara saker, istället för att köpa (delningsekonomi). Om tio personer (istället för en) använder samma sak under sakens brukbarhetstid, och saken håller tio ggr så länge (utbytbara slitdelar mm.) så behöver det bara tillverkas hundradelen så många under samma tidsperiod. Detta kräver förstås att alla transaktionskostander för (hyra/leasa) blir försumbara ( via blockchain osv.) och/eller upplevs såsom socialekonomiskt värdefulla transaktioner (den som hyr/leasar vill betala för uthyrarens direkta (P2P) råd, upplysningar osv).

Det som gissningsvis kan få transaktionskostnaderna att successivt gå mot noll – … för accessflödet ”från jord till bord och klimatskal” – … är kanske en myllrande mångfald av algoritmer, kvalitetssäkring, kryptering, blockchain, logistik, adaptiva ”fuzzy” system, successiv approximation, xor, reducering av onödiga mellanled – … osv… osv… //… ”… arbete innebär att flytta på saker… eller att säga åt andra att flytta på saker…” enligt vad Bertrand Russel skriver i början på 1930-talet… robotar var nog påtänkta och provade men inte med optimerade transaktionskostnader osv… osv… //… accessflöde = tillgänglighetsflöde… xor = komparering = jämfört med allt annat = alternativkostnader…

Alla urankärnor är identiska. Men de sönderfaller vid olika tidpunkter. Vi förstår inte varför, men vi kan tilldela en sannolikhet att när de kommer att förfalla. Men bara en sannolikhet. Fysik omfattar inte kausalitet, åtminstone inte i den meningen att även om två system är identiska (inklusive alla dolda kvantfunktioner) så kommer de inte alltid att bete sig på samma sätt. Din foton exempel är kanske det enklaste fallet. Jag gillar det eftersom jag inte hade tänkt på det tidigare, men jag kommer att använda det i framtiden för att hjälpa undervisa delar av kvantfysik. Ja, fotoner är identiska, även i farten och riktning (om de är en del av en laserstråle) men olika fotoner kommer att bete sig annorlunda. Vi vet inte varför, men fysiken kan bara ge en sannolikhets förutsägelse.

Detta beteende är mycket likt det vi kallar ”fri vilja”. Kvant beteende som vi diskuterar det, tyder inte på att fri vilja för människor verkligen existerar, men det visar att de klassiska argument som drar slutsatsen att fri vilja inte existerar (och det inte i klassisk fysik ) som lagts fram av Schopenhauer och Nietzsche är falska . (För mer diskussion om detta, se min nya bok nu: The Physics of Time 

Jag har länge tyckt att det är dags för att 55-plusare m.fl. går samman i grupper av kanske 200 – 1000-tals, för att gemensamt (kanske via någon sort DAO/BlockChain eller liknande… ”smarta kontrakt”) köper upp lämpliga skogar (Sveaskog m.fl.) och jordbruksfastigheter (längs tillfartsleder till större städer med bostadsbrist). Detta bör kunna ske via Crowdfunding (25 – 100 kkr/ var och en) för att inom 5 -15 år bygga upp kluster av ecobyar m-fl. åt egna och ev. andras barnbarn på lämpliga jordbruksfastigheter med pendel- och cykel-avstånd till de lämpligaste tätorterna. När sedan barnbarnen flyttar in och betalar boendekostnader, så får ju de pensionerade ”mor/far-föräldrarna” ränta för insatserna som pensionstillskott varje månad. Under dessa 5 – 15 år osv… så har ju därmed ”55-plusarna” tillsammans med barn och barnbarn ”hela tiden” sina ”egna” skogs-/sjö-områden att åka till för rekreation, bygga hyddor, vildmarksliv… osv… osv… Detta borde numera inte var ”krångligare” och ”märkvärdigare” (om politikerna ställer upp) än att ganska så många på 1950-talet osv. köpte upp gamla övergivna hus/mark eller byggde fler och fler fritidshus.

View story at Medium.com

View story at Medium.com

View story at Medium.com

View story at Medium.com

View story at Medium.com